Informacje o szkole

O szkole » Informacje o szkole

Szkoła Podstawowa nr 10
Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej  
ul. Komorowicka 13

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 2004 r. w miejsce zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Królowej Jadwigi.

Nasza placówka jest publiczna i bezpłatna. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym.

Od początku swojej działalności prowadzi oddział przedszkolny w ramach zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i co roku w ostatnim tygodniu sierpnia organizowane są spotkania dla uczniów klas pierwszych oraz dzieci oddziału przedszkolnego, które od następnego miesiąca, czyli od nowego roku szkolnego rozpoczynają zajęcia w naszej szkole. Celem tych spotkań jest łatwiejsza akceptacja środowiska szkolnego oraz zapoznanie się z rozkładem pomieszczeń w budynku.

Od 1 września 2013 r. funkcję dyrektora pełni mgr Marta Czauderna

Atuty szkoły

Celami stawianymi sobie przez szkołę są:

  • pełny rozwój dziecka,
  • umiejętność twórczego myślenia, skutecznego porozumiewania się,
  • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
  • przygotowanie do aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Duży nacisk kładzie się na stworzenie bezpiecznych i zdrowych warunków nauki pracy, zapewnienie dobrze zorganizowanych, atrakcyjnych zajęć, życzliwe traktowanie ucznia i stawianie mu wymagań na miarę jego możliwości, zdobywanie nowoczesnej wiedzy i umiejętności.

W szkole stworzono jasny i klarowny system oceniania, a uczniów nagradza się za każdy sukces. Wielką wagę przywiązuje się też do zapobiegania wszelkim przejawom patologii społecznych.

Chcemy, aby nasza szkoła cieszyła się zaufaniem rodziców oraz uczniów, aby uczniowie czuli się w niej dobrze, bezpiecznie i chętnie do niej przychodzili. Dokładamy wszelkich starań, by nasza placówka  uzyskała odpowiednią rangę w opinii społeczności lokalnej w oczach administracji oświatowej, była widoczna w środowisku.

Dążymy do wychowania dziecka otwartego i komunikatywnego.

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

https://www.facebook.com/dziesiatka/

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 10

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

ul. Komorowicka 13

43-300 Bielsko-Biała

 

Tel.: 33 819 18 89

E-mail: sp10@rejbb.pl

Organ prowadzący:

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

tel. 601 148 490

Facebook