Moje pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

O szkole » Archiwalne posty i galerie » Archiwum » Archiwum 2010/2011 » Moje pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Dnia 11 czerwca 2010 roku uroczystym pokazem talentów z udziałem wielu gości dobiegła końca realizacja II etapu Projektu Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy.

W działaniach tych brała udział klasa Ib, pod opieką wychowawcy mgr Marty Czauderny.Uczniowie rozwijali i wzmacniali swoje mocne i słabe strony, podczas zajęć z wykorzystaniem różnorodnych pomocy zgromadzonych w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań.

Zwieńczeniem projektu było przedstawienie "Z biegiem Wisły".

Udział w projekcie przyniósł następujące efekty:

a) uczniom:
- pozwolił uczestniczyć w bardzo atrakcyjnych zajęciach;
- rozwinąć posiadane zdolności, umiejętności i inteligencje;
- odkryć dotąd nieznane talenty, zainteresowania;
- wzmocnić wiarę we własne możliwości;
- ćwiczyć inteligencje słabiej rozwinięte poprzez wykorzystanie tych lepiej rozwiniętych;
- poznać ciekawe pomoce;
- rozbudzić ciekawość twórczą;
- pokonać lęki, tremę przed publicznymi występami;
- dał wiarę w sukces, pozytywną samoocenę;
- zmotywował do dalszych działań poznawczych.


b) nauczycielowi:
-  pozwolił spojrzeć inaczej na własną pracę;
- uatrakcyjnić codzienne zajęcia;
- zdobyć dodatkowe informacje o swoich uczniach;
- wzbogacić warsztat pracy;
- poznać ciekawą literaturę dotyczącą inteligencji;
- wzmocnić kontakty z rodzicami.

c) rodzicom:
- uzyskać wiedzę na temat; "Inteligencji wielorakich" H. Gardnera poprzez uczestnictwo w pokazie prezentacji;
- współtworzyć profil swojego dziecka poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania ankiety;
- zdobyć wiedzę na temat tego, które umiejętności należy rozwijać, a które stymulować;
- czynnie uczestniczyć w rozwoju dziecka;
- zdobyć wiedzę na temat tego, jakim potencjałem dysponuje ich dziecko.
                              
d) szkole:
- realizować innowacje poprzez uczestnictwo w projekcie unijnym;
- zyskać prestiż w środowisku;
- umożliwić nauczycielom wzbogacenie warsztatu pracy;
- przygotować uczniów ciekawych świata, znających swoje mocne strony;
- pozyskać nowe, ciekawe pomoce dydaktyczne;
- wzmocnić współpracę z rodzicami.                      

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

https://www.facebook.com/dziesiatka/

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 10

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

ul. Komorowicka 13

43-300 Bielsko-Biała

 

Tel.: 33 819 18 89

E-mail: sp10@rejbb.pl

Organ prowadzący:

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

tel. 601 148 490

Facebook