ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Rekrutacja 2021/2022 » ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Pobierz wniosek

Pobierz oświadczenie o wielodzietności

Pobierz oświadczenie o spełnieniu kryteriów

PROCEDURY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w pierwszej kolejności dla dzieci w wieku 6 lat, mających ustawowy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone dwuetapowo, w oparciu o kryteria ustawowe i szkolne.
 3. Oddział przedszkolny nie jest przedszkolem rejonowym i nie posiada wyznaczonego obwodu.
 4. Kolejność zgłoszenia wniosków ma znaczenie.
 5. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów ustawowych do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w szkole.
 6. W przypadku braku potwierdzenia przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka zakwalifikowanego woli zapisu do oddziału przedszkolnego, wolne miejsce przyznane zostanie kolejnemu kandydatowi z listy rekrutacyjnej.
 7. Jeżeli, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca
  w oddziale przedszkolnym, prowadzone będzie postępowanie uzupełniające, w którym uczestniczyć mogą także kandydaci w wieku 5 lat.
 8. Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie w oparciu o takie same kryteria i zasady.
 9. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do rezygnacji z otwarcia oddziału przedszkolnego w przypadku braku wystarczającej ilości kandydatów.
 10. O ilości otwartych oddziałów przedszkolnych decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie ilości złożonych wniosków oraz warunków lokalowych. 

I etap rekrutacji – kryteria ustawowe

W wypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

 

W wypadku uzyskania przez kandydatów identycznej ilości punktów także w II etapie rekrutacyjnym
o przyjęciu decyduje kolejność dokonywania zgłoszeń. 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 • Dodaj link do:
 • facebook.com

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 10

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

ul. Komorowicka 13

43-300 Bielsko-Biała

 

Tel.: 33 819 18 89

E-mail: sp10@rejbb.pl

Organ prowadzący:

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

tel. 601 148 490

Facebook