Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 10

 1. Do szkoły/oddziału przedszkolnego można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko (bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną). Osoba przyprowadzająca również musi być zdrowa. Rodzice pozostają w oznakowanej strefie w holu głównym. Dzieci klas 0 i 1 będą przechodzić do sal pod opieką wyznaczonej osoby. Pozostali uczniowie samodzielnie przechodzą do wyznaczonych sal.
 2. Rodzic ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły o tym, że członek rodziny (zamieszkujący razem z dzieckiem) pozostaje na kwarantannie. W takiej sytuacji rodzic nie posyła dziecka do szkoły i kontaktuje się z placówką telefonicznie lub poprzez mobiDziennik.
 3. Do szkoły przyprowadza dziecko wyłącznie jeden opiekun. 
 4. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra. Zobowiązani są również do dezynfekcji rąk oraz zasłaniania ust i nosa (maseczka lub przyłbica).
 5. W czasie wejścia do szkoły i pobytu na korytarzach, w szatniach oraz w toalecie jest obowiązek noszenia przez dzieci maseczek. 
 6. Uczniowie i rodzice przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów do placówki (tylko przybory szkolne, podręczniki, śniadanie i środki ochrony osobistej). 
 7. Rodzice zapewniają dziecku wodę do picia i drugie śniadanie zapakowane w pojemnik, albo torbę foliową. Dzieci nie mogą dzielić się swoim śniadaniem i przekąskami. 
 8. Rodzice/prawni opiekunowie regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
 9. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora, wskazanego pracownika szkoły. W razie braku możliwości odebrania telefonu rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się ze szkołą.
 10. Dzieci nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Dodaj link do:
 • facebook.com

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 10

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

ul. Komorowicka 13

43-300 Bielsko-Biała

 

Tel.: 33 819 18 89

E-mail: sp10@rejbb.pl

Organ prowadzący:

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

tel. 601 148 490

Facebook