Stołówka szkolna

Dla rodziców » Stołówka szkolna

Cena obiadu abonamentowego w roku szkolnym 2020/21 wynosi 10,00 zł. Obiady abonamentowe płatne są z góry za dany miesiąc, przelewem nie później niż do 10-go danego miesiąca. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkował zaprzestaniem wydawania obiadów dla dziecka do czasu uregulowania należności. 

Istnieje możliwość wykupienia obiadów na poszczególne dni lub jednorazowo po wcześniejszym powiadomieniu (telefonicznym, sms) najpóźniej do godziny 9:00 danego dnia. Cena takiego obiadu wynosi 11,00 zł.

Planowany termin rozpoczęcia wydawania obiadów – 03.09.2020 r. Pełna stawka żywieniowa za miesiąc wrzesień 20 x 10,00zł = 200zł.

Zgłaszanie nieobecności dziecka (telefonicznym, sms) najpóźniej do godziny 9:00 pod nr telefonu 505 107 837. Szkoła nie pośredniczy w zgłaszaniu nieobecności dziecka na obiadach.

Zapraszamy!

Nr konta do wpłat: 75 1050 1070 1000 0022 1183 2338

„Tomasz Zdebel Gastronomia”

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz numer szkoły. 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 10

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

ul. Komorowicka 13

43-300 Bielsko-Biała

 

Tel.: 33 819 18 89

E-mail: sp10@rejbb.pl

Organ prowadzący:

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

tel. 601 148 490

Facebook